Hoạt động tham quan dã ngoại là một hoạt động rất bổ ích cho các cháu đặc biệt là cháu 5 tuổi, giúp các cháu hiểu được nhiều kiến thức mới lạ, biết được một số kỹ năng sống và tạo một khoảng không ...