PHÒNG GD- ĐT ĐỨC PHỔ           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN             Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
 
       Số:03/ BC-MNTT                                         Đức phổ, ngày 15 tháng 01  năm 2018
 
BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I VỀ CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2017 - 2018
 
               Thực hiện công văn số 33/PGDĐT- GDMN ngày 10 tháng 01 năm 2018 về việc báo cáo sơ kết học kì I năm học 2017-2018,
               Căn cứ Căn cứ kế hoạch số 11/KH-MNTT ngày 10/9/2017về kế hoạch năm học 2017-2018. Nay trường Mầm non Thị trấn Đức Phổ báo cáo sơ kết học kì I năm học 2017-2018 như sau:
              1. Báo cáo kết quả học kì I năm học 2017-2018:
             * Quy mô trường lớp
             Tổng số lớp 17, số lớp không tăng so với năm học trước
             Tổng số trẻ: 554 giảm so với năm học trước lý do giảm, trẻ sinh năm 2014 ra lớp ít. Trong đó:
             + Nhà trẻ
             Tổng số cháu 76/ 3 nhóm, tăng so với năm học trước  04 cháu;
              Trong đó: Nhóm 24-36 tháng: 02 nhóm với 54/31 nữ ,  số nhóm lớp không tăng so với năm học trước.
             Nhóm 18-24 tháng: 01 nhóm với 23/10 nữ,  số nhóm lớp không tăng so với năm học trước 
          +  Mẫu giáo
          Tổng số cháu: 478 cháu/ 14 lớp, giảm so với năm học trước 22 cháu.
          Trong đó: Lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi: 06 lớp với 205/108 nữ , số lớp tăng so với năm học trước 01 lớp 
          Lớp Mẫu giáo 4-5 tuổi:  04 lớp với 158/72 nữ, số lớp giảm so với năm học trước 01 lớp 
          Lớp Mẫu giáo 3-4 tuổi: 04 lớp với 115/57 nữ , số lớp không tăng so với năm học trước.
        - Số trẻ 5 tuổi đến trường là: 210 cháu/ 6  lớp  tăng so với năm học trước là 27  cháu. Nguyên nhân trẻ 5 tuổi trên địa bàn ở độ tuổi này đông so với trẻ trong năm học 2016-2017;
                * Công tác quản lý việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ
                + Công tác quản lý việc chăm sóc
            Nhà trường quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ trẻ  trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ, từ đầu năm học đến nay nhà trường không có trường hợp tai nạn thương tích nào cũng như vi phạm thân thể trẻ xảy ra;
            Ngay từ đầu năm nhà trường đã đưa xây dựng kế hoạch trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích tạo môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ theo Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN; công tác kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu tố gây nguy cơ mất an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động tại trường/lớp mầm non.
          Đầu năm y tế nhà trường đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh. Cam kết 100% trẻ được đảm bảo an toàn không xảy ra tai nạn thương tích.
          Phấn đấu đến cuối năm số cháu giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng vừa còn 15 cháu, không có cháu suy dinh dưỡng nặng.
          100% trẻ được ăn bán trú tại trường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
            * Các biện pháp đã triển khai để làm tốt công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ.
         BGH nhà trường đã xây dựng kế hoạch chăm sóc bảo vệ sức khỏe trẻ triển khai đến tận giáo viên nhân viên ngay từ đầu năm, có kế hoạch lập thực đơn thay đổi theo tuần.
Nhà trường đã sử dụng phần mềm dinh dưỡng để tính khẩu phần ăn cho trẻ đạt tiêu chuẩn quy định.
          Thực hiện tốt việc phòng chống các loại dich bệnh tay, chân, miệng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
                    100% trẻ được khám sức khoẻ định kì 2 lần/ năm và cân đo theo dõi trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng 4 lần/năm. Sau mỗi lần cân đo, BGH nhà trường đều có kế hoạch cụ thể, cùng với Phụ huynh tiếp tục giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng và trẻ béo phì.
          Lập kế hoạch và thành lập Ban chỉ đạo phòng chống cháy nổ,  tai nạn thương tích cho trẻ trong trường học, đảm bảo an toàn 100%
          Kiểm tra việc thực hiện an toàn thực phẩm thường xuyên có lưu mẫu thức ăn 24/24h, nhân viên cấp dưỡng được khám sức khoẻ định kỳ.
         - Kết quả hội thi “ Cô nuôi giỏi”
         + Cấp huyện: Có 02 tham gia kết quả đạt 02 cô giải Nhì
          + Cấp Tỉnh: Có 01 tham gia kết quả đạt 01 cô giải Ba
           * Công tác giáo dục trẻ:
  Kết quả và biện pháp triển khai chương trình giáo dục MN .
          + Về số lượng: 554 trẻ được học chương trình GDMN  đạt 100%.
100% nhóm lớp thực hiện tốt chương trình, trang trí lớp phù hợp theo chủ đề tổ chức tốt môi trường học tập dạy học lấy trẻ làm trung tâm, lồng ghép giáo dục dinh dưỡng và an toàn giao thông về biển, hải đảo…đảm bảo chất lượng dạy học trong nhà trường.
           - Tổ chức tốt hoạt động chơi ngoài trời và chơi, hoạt động ở các góc cho trẻ.
           - Tổ chức tốt trò chơi vận động, trò chơi dân gian, đồng thời lên kế hoạch cho giáo viên có dịp trao đổi chuyên môn nghiệp vụ để tổ chức bồi dưỡng luyện tập các trò chơi dân gian,  các bài hát cho trẻ mầm non đến từng giáo viên .
           Năm học 2017-2018 nhà trường có tổ chức 01 hội thi dành cho các cháu.
           - Hội thi “ Bé khéo tay”
          Cấp trường: Có 32 cháu tham gia; kết quả đạt 32 cháu.
          Trong đó: Giải nhất: 04
                Giải nhì: 12
                Giải ba: 14
                 Giải KK: 02
          Kết quả kiểm tra chuyên môn    :
          - Kiểm tra chuyên môn 09 giáo viên về việc thực hiện quy chế chuyên môn, tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.               Xếp loại: Tốt 7đ/c = 77,8%, Khá 2đ/c = 22,2 %
          Kết quả kiểm tra chuyên đề:
          - Kiểm tra chuyên đề 06 giáo viên về việc dạy học lấy trẻ làm trung tâm. Xếp loại: Tốt 5 đ/c, khá 1 đ/c
           Kết quả thao giảng:
          Tổng số tiết thao giảng cấp trường: 08 tiết xếp loại giỏi 07 tiết, tỷ lệ 87,5%; khá 01; tỷ lệ 12,5%
          Thao giảng cấp huyện: 03 tiết xếp loại giỏi 03 tiết, tỷ lệ 100%
            Kết quả dự giờ:
          Tổng số tiết dự giờ 34 tiết xếp loại giỏi 29 tiết, tỉ lệ 85,3%; khá 05 tiết , tỉ lệ: 14,7 %.
 Kết quả kiểm tra hồ sơ:
Tổng số hồ sơ được kiểm tra 34/34 bộ, đạt loại tốt:  26 bộ, tỉ lệ 76,5; khá 08 bộ, tỉ lệ: 23,5.
Kết quả kiểm tra trang trí lớp:
Tổng số lớp được kiểm tra: 17/17 lớp; Xếp loại A: 05 lớp (Nhỡ C,Nhỡ D,Bé A , MG Lớn D, E)  Xếp loại B 10 lớp ( MG lớn A, B, C, G, Mẫu giáo nhỡ A, B, MG Bé B, C, Nhóm lớn A, B) Xếp loại C ( Mẫu giáo bé D, nhóm nhỏ)
            * Kết quả triển khai các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên.
            + Kết quả công tác BDTX:
     100% CB-GV đã tham gia tập huấn Bồi dưỡng thường xuyên nội dung 1 tại Phòng GD & ĐT vào đầu năm học 2017-2018 . Riêng nội dung 2, 3 nhà trường đã triển khai những nội dung cần học trong năm 2017-2018 trong cuộc họp chuyên môn đầu năm, đến nay giáo viên cũng đã hoàn thành xong 02 nội dung này.
             + Kết quả triển khai việc áp dụng chương trình giáo dục Mầm non sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 28/2016/TT- BGDĐT
             Tập huấn cấp tỉnh: Có 02 cán bộ quản lý và  02 giáo viên tham tập huấn lớp tập huấn cấp tỉnh về nội dung “ Việc áp dụng chương trình giáo dục Mầm non sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 28/2016/TT- BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo do Sở GD & ĐT Quảng Ngãi tổ chức.
              Tập huấn cấp huyện: Có 01 cán bộ quản lý và  06 giáo viên tham tập huấn lớp tập huấn cấp huyện về nội dung “ Việc áp dụng chương trình giáo dục Mầm non sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 28/2016/TT- BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo do Phòng GD & ĐT Đức Phổ tổ chức.
Tập huấn cấp trường: Đầu tháng 9 đã xây dựng kế hoạch số 09/ KH- MNTT ngày  8 tháng 9 năm 2017 về “ Hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 28/2016/TT- BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo cho CBQL và GV cho số  giáo viên chưa tham gia các lớp tập huấn cấp huyện.
              + Công tác chuẩn bị hội thi “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”
              Nhà trường đã triển khai kế hoạch số 05/PGD-ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Phòng GD & ĐT Đức phổ về kế hoạch hội thi “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” đến toàn thể CB-GV, hiện nay nhà trường đang tiến hành để hoàn thiện sản phẩm để kịp tiến độ tham gia dự thi cấp huyện tổ chức vào giữa tháng 3 năm 2018.
              + Việc giải quyết chế độ trực trưa cho CBQL và giáo viên đến thời điểm tháng 12/2017
              Nhà trường đã giải quyết chế độ trực trưa cho CBQL và giáo viên là 150% theo hệ số lương của CBQL và giáo viên theo đúng chế độ mà CBQL và giáo viên được hưởng theo quy định của nhà nước.       
               2. Những hạn chế, khó khăn, đề xuất, kiến nghị của đơn vị:
               * Những khó khăn, vướng mắc trong công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khoẻ trẻ:
          - Bếp ăn không có nhà kho.
          - Điểm cơ sở 2, tại tổ dân Phố 1 bếp ăn cách xa lớp học hơn 200m
          - Điểm lẻ TDP4 chưa có bếp ăn, mùa đông chuyển cơm đi xa nên có phần bị nguội.
          - Điểm trường cơ sở 2,3  đồ chơi ngoài trời chưa nhiều. Mặt bằng sân trường cơ sở 1, 2 có cải tạo nhưng vẫn chưa đáp ứng, thiếu sân tập cho học sinh và một số phòng chức năng như GDAN, GDTC.
           - Kinh phí ngân sách cấp thấp so với nhu cầu thực tế.
       Kiến nghị, đề xuất với Phòng GD & ĐT.
          - Kính đề nghị cấp trên:
          + Bổ sung cho tổ nhà trường 02 bộ vi tính phục vụ công tác văn phòng
          + Xây  nhà kho cho bếp ăn.
          + Hổ trợ kinh phí cho điểm trường cơ sở 1, 2 để cải tạo sân chơi ngoài trời, đầu tư vốn  để  xây dựng thêm phòng học, phòng chức năng nhằm giảm tải áp lực tuyển sinh và  đáp ứng nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ trong những năm học tiếp theo.
Trên đây là báo cáo sơ kết học kì năm học 2017-2018  của trường Mầm non thị trấn Đức Phổ. Rất mong nhận được góp ý của các cấp lãnh đạo để công tác chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường ngày càng phát triển tốt hơn.
 
Xin chân thành cảm ơn!
 
  Nơi nhận:                                                                   P. HIỆU TRƯỞNG
     - CM mầm non( để báo cáo);
     - Lưu VP.
 
                                                                                       Võ Thị Ánh Nguyệt