TT THÁNG NỘI DUNG TUẦN THỜI GIAN THỰC HIỆN
Học kỳ 1
Ngaỳ 5/9 “Ngày hội đến trường của bé”
 
01
 
Tháng 9
Cô và bé Tuần 1, 2: Cô và bé. 05/09-16/09/16
Tuần 3, 4: Bé và các bạn.
 
19/9 - 30/9/16
Tập cách rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
 
02
 
 
 
 
Tháng 10
Đồ dùng, đồ chơi của bé
 
 
Tuần 1,2: : Bé biết nhiều thứ.  3/10- 14/10/16
 
Tuần 3,4: Những đồ dùng đồ chơi bé thích. 17/10-28/10/16
ND Lồng ghép Biết phục vụ mình như: Tự xúc thức ăn bằng thìa, uống nước bằng cốc.
 
 
03
 
 
Tháng 11+12
Những con vật đáng yêu Tuần 1, 2: Những con vật nuôi đáng yêu trong gia đình( 2 chân). 31/10-11/11/16
 
 
Tuần 3, 4:  Những con vật nuôi trong gia đình( 4 chân) 14/11-25/11/16
Tuần 5, 6: Những con vật sống dưới nước. 28/11-9/12/16
Tuần 7, 8: Những con vật sống trong rừng . 12/12-23/12/16
ND Lồng ghép  Tập cho trẻ ra ngồi bô khi có nhu cầu  vệ sinh.
 
 
04
 
 
 
 
 
 
05
 
 
 
Tháng
01
Qủa ngon
quanh bé
 
 
 
Tuần 1, 2 : Các loại quả. 26/12-06/01/17
 
 
Học kỳ 2
Tuần 3, 4: Qủa ngon quanh bé. 9/01-20/01/17
 
ND Lồng    ghép Trẻ biết ngồi vào bàn ăn, tự múc cơm ăn.
  NGHĨ TẾT NGUYÊN ĐÁN ( Từ ngày 25/01-05/02/2017)
ỔN ĐỊNH SAU TẾT VÀ DỰ KIẾN CHO NHỮNG NGÀY LŨ LỤT
 
Tháng 02+03
Những bông hoa đẹp. Tuần 1, 2: Hoa đẹp quanh bé                   13/02-24/02/17
Tuần 3,4: Hoa đẹp quanh bé.                    27/02-10/03/17
Tuần 5, 6: Hoa đẹp quanh bé. 13/3-24/03/17
 
06
 
Tháng 04
Bé và gia đình. Tuần 1, 2: Mẹ và những người thân yêu của bé 27/03-07/04/17
 
Tuần 3, 4: Những người thân yêu của bé 10/04-21/04/17
 
ND Lồng ghép Biết yêu quý những người thân yêu của bé.
 
 
07
Tháng 05 Những PTGT
 
Tuần1, 2: Những PTGT gần gũi 24/04-05/05/17
Tuần 3, 4: Những PTGT gần gũi 8/05-19/05/17
ND Lồng ghép Trẻ biết ngồi ngoan, không thò đầu ra ngoài khi đi trên tàu, xe.
           
 
 
   HIỆU TRƯỞNG( Duyệt)                                                        NGƯỜI LẬP Kế HOẠCH
                                                                                                                P.Hiệu trưởng